CALACOSTA sprzedaż nieruchomości w Hiszpanii. Luksusowe apartamenty, wille i domy: Costa del Sol, Marbella, Estepona. Budujemy wille i domy w Hiszpanii.
facebook

Blog

Szukaj na blogu

Rezydencja podatkowa w Portugalii

Status „Non-Habitual Residency” (z angielskiego można tłumaczyć jako „rezydent o braku zwykłego miejsca pobytu”) umożliwia tym, którzy zostaną rezydentami podatkowymi w Portugalii oraz otrzymają akceptację jako NHR (skrót od Non-Habitual Residency), otrzymanie zwolnienia od podatku dochodowego zarówno w Portugalii, jak i w kraju z którego otrzymują przychód.

Dzięki systemowi NHR Portugalia robi znaczący krok w kierunku stania się krajem, gdzie system prawny pozwoli na zwolnienie od podatku za przychody brane pod uwagę jako niebędące rezydentem. Dochód brany pod uwagę obejmuje emerytury, renty, dywidendy, tantiemy i przychód odsetkowy.

Ten atrakcyjny system pokrywa również przychód z działalności na własny rachunek z działań o wysokiej wartości, które zyskują 20% dzięki specjalnej zryczałtowanej stopie podatkowej.

Aby móc skorzystać z tych przywilejów należy jedynie zostać rezydentem podatkowym Portugalii, jednocześnie nie będąc nim w przeciągu poprzednich pięciu lat. Ten status przyznawany jest na 10 lat.

DLACZEGO WPROWADZONO TEN SYSTEM?

System NHR został wprowadzony do Portugalii w roku 2009. Jednym z głównych zamierzeń tego systemu było zachęcenie osób fizycznych i ich rodzin do zamieszkania w kraju poprzez korzyści ze statusu rezydenta podatkowego w Portugalii. W rezultacie osoby o statusie NHR mają możliwość: powiększać swój majątek będąc na białej liście jurysdykcji; zarabiać w środowisku przyjaznym podatkowo; dysponować swoimi aktywami i korzystać ze zwolnień podatkowych; przekazywać (dla dzieci lub małżonka) swój majątek bez podatków od spadku lub darowizn, a także cieszyć się emeryturą bez płacenia podatków.

JAKIE SĄ KORZYŚCI?

Osoba o statusie „Non-Habitual Resident” zostanie zwolniona z podatku od osobistego przychodu pod pewnymi warunkami: jeśli przychód jest podmiotem opodatkowanym w kraju pochodzenia danej osoby pod istniejącą konwencją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która na to zezwala. Jeśli nie ma takiej obowiązującej konwencji, warunkiem jest przychód był opodatkowany w innym systemie prawnym i nie jest uznany za portugalskie źródło przychodu. Pewne rodzaje branego pod uwagę przychodu w tym systemie również zyskają na zwolnieniu z podwójnego opodatkowania, czyli zwolnienia z podatków w Portugalii i w źródłowym systemie prawnym. Specjalna ryczałtowa stopa podatkowa 20% aplikuje się również do pewnych rodzajów przychodu uzyskanego z działań o wysokiej wartości.

JAKIE RODZAJE PRZYCHODU KWALIFIKUJĄ SIĘ DO ZWOLNIENIA Z PODATKU PRZY UZYSKANIU STATUSU NHR?

Emerytury, dywidendy, tantiemy i odsetki z przychodów pochodzących spoza Portugalii są wyłączone z podatku od przychodu osobistego w Portugalii. Niektóre rodzaje pensji również mogą być zwolnione z podatku pod warunkiem, że nie są płacone z portugalskiego źródła.

 

KTO MOŻE SIĘ KWALIFIKOWAĆ?

Każda osoba fizyczna, która zostanie rezydentem podatkowym w Portugalii, według prawa portugalskiego posiada zwykłe miejsce pobytu w Portugalii lub kto spędzi więcej niż 183 dni w Portugalii w roku podatkowym, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia lub 31 grudnia tego roku miał intencję uczynienia miejsca zwykłego pobytu i przez ostatnie pięć lat nie podlegał opodatkowaniu w Portugalii jako rezydent podatkowy.

JAK MOŻNA APLIKOWAĆ?

Wnioski przyjmowane są po zostaniu rezydentem podatkowym Portugalii lub przed 31 marca następującego roku podatkowego. Jeśli chcesz zaaplikować do systemu NHR, firma CALACOSTA może zagwarantować szybkie rozpatrzenie twojego wniosku. CALACOSTAma bezpośredni kontakt z władzami centralnymi zajmującymi się systemem NHR i możemy zapewnić, że uzyskamy decyzję w przeciągu siedmiu dni.

 

ILE CZASU TO ZAJMUJE?

Jeśli chcesz uzyskać niezwłoczną decyzję co do twojego wniosku NHR, CALACOSTAmoże przeprowadzić cię przez proces umożliwiający uzyskanie decyzji w przeciągu mniej niż tygodnia od złożenia aplikacji. Status zostanie antydatowany do dnia zostania rezydentem podatkowym Portugalii.

 

CZY SĄ GWARANCJE?

Chociaż nie można zagwarantować, że wniosek zostanie przyjęty, poziom skuteczności wynosi 100%. O ile osoba aplikująca o status NHR spełnia wszystkie wymagania prawne co do rezydencji podatkowej w Portugalii oraz inne wytyczne, nie ma powodów dla których wniosek miałby zostać odrzucony.

 

ILE TO KOSZTUJE?

Nasze opłaty za rozpatrzenie wniosku o status NHR są ustalane zależnie od osoby, ale możemy zapewnić, że ceny są bardzo konkurencyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysoką jakość usług. Przed złożeniem wniosku przeprowadzimy dokładny audyt twojego przychodu i tam, gdzie to możliwe, zasugerujemy restrukturyzację, aby zwiększyć korzyści płynące z programu. Będziesz regularnie otrzymywał informacje o statusie wniosku, a zespół NHR dopilnuje, aby został rozpatrzony szybko, sprawnie oraz zgodnie z wymogami urzędu skarbowego.

 

CZY SĄ TEŻ INNE KORZYŚCI?

Osoby z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem będą mogły korzystać ze wszystkich korzyści zwykłego rezydenta podatkowego Portugalii łącznie z opieką medyczną.

CZY TERMIN „NON-HABITUAL” OZNACZA, ŻE MUSZĘ BYĆ REZYDENTEM PODATKOWYM POZA PORTUGALIĄ?

Nie. Ten termin często prowadzi do błędnych interpretacji. Oznacza to, że w systemie NHR musisz posiadać rezydencję podatkową oraz że twoje miejsce zwykłego pobytu jest w Portugalii. Władze podatkowe zastosowały angielski termin „non-habitual”, gdyż system ważny jest przez okres dziesięciu lat dla każdego aplikującego.

 

CZY MOGĘ WYNAJĄĆ MIESZKANIE ZAMIAST JE KUPOWAĆ?

Tak. Wynajem jest jedną z opcji w systemie NHR. Tak samo jak podczas kupowania własności, jeśli ją wynajmujesz, urząd skarbowy może wymagać potwierdzenia portugalskiego adresu zamieszkania, co można uczynić poprzez dostarczenie kopii umowy najmu. Jednakże zakup nieruchomości w Portugalii jest zdecydowanie lepszą opcją.

CZY MUSZĘ SPORZĄDZIĆ ZESTAWIENIE AKTYWÓW?

Aplikując do systemu NHR takie zestawienie nie jest wymagane. Nie będzie również wymagane podczas wypełniania pierwszej deklaracji podatkowej. W każdej deklaracji podatkowej trzeba będzie jedynie podać informacje o wartości każdej kategorii twojego rocznego przychodu.

 

CZY SYSTEM NHR JEST STABILNY?

Ten system wdrożono w roku 2009, ale w pełni funkcjonować zaczął w roku 2010. Jednakże program dojrzewa i wszystko wskazuje na to, że staje się ważną częścią portugalskiego programu zagranicznych inwestycji.

 

CZY MUSZĘ PŁACIĆ PODATKI W ŹRÓDLE MOJEGO PRZYCHODU PO MOJEJ REJESTRACJI JAKO NHR?

Po twojej rejestracji możesz ubiegać się o międzynarodowy certyfikat przebywania w Portugalii. Ten dokument musi zostać przesłany do urzędu skarbowego źródła przychodu i to powinno umożliwić zwolnienie od podatku w tym systemie prawnym pod warunkiem, że nie obowiązuje podatek u źródła.

 

CZY MOŻLIWE JEST ANTYDATOWANIE MOJEJ REJESTRACJI JAKO NHR?

Wniosek może być antydatowany do dnia, w którym zostałeś rezydentem podatkowym Portugalii. Należy jednak pamiętać, że ostateczna data składania wniosków to 31 marzec roku podatkowego po zostaniu rezydentem podatkowym Portugalii.

Dodano: 25 kwietnia, 2018

Tagi: Hiszpania nieruchomości, luksusowe nieruchomości Costa Blanca, luksusowe nieruchomości Portugalia, nieruchomości Algarve, nieruchomości Cascais, Nieruchomości Costa del Sol, nieruchomości Hiszpania, nieruchomości Lizbona, nieruchomości Portugalia, podatki w Portugalii, portugalia podatki, raj podatkowy, raje podatkowe, rezydencja podatkowa portugalia, zakup nieruchomości w Hiszpanii, zmiana rezydencji podatkowej