CALACOSTA sprzedaż nieruchomości w Hiszpanii. Luksusowe apartamenty, wille i domy: Costa del Sol, Marbella, Estepona. Budujemy wille i domy w Hiszpanii.
facebook

Blog

Szukaj na blogu

Portugalia Raj Podatkowy?

Zasady opodatkowania osób, które uzyskały status rezydenta NHR

W konsekwencji wprowadzonych w ostatnich latach zmian w polskim prawie podatkowym, niemalże niemożliwa stała się legalna optymalizacja dochodów osobistych polskich rezydentów tj. osób mieszkających w Polsce ponad 183 dni w roku lub posiadających centrum interesów życiowych. Odpowiedzią na te zmiany stał się trend zmiany rezydencji podatkowej przez osoby z wysokimi dochodami. Często wybieranym kierunkiem zmiany rezydencji stały się niewielkie wyspy Malta i Cypr. Mało kto jednak wie, że również przepiękna Portugalia wprowadziła niezwykle korzystne przepisy dla zmieniających rezydencję.

Wprowadzony w Portugalii nowatorski system podatkowy NHR ma na celu przyciągnięcie inwestorów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, by powiększyć międzynarodową konkurencyjność portugalskiej gospodarki. Od 2009 roku ponad 10 tysięcy osób, niebędących obywatelami Portugalii, korzysta z przystosowanych do nich zasad i systemu podatkowego.

Wprowadza on wiele korzystnych rozwiązań podatkowych takich jak: brak podatku od majątku, brak wymagalnego minimalnego czasu pobytu, zwolnienie z podatku od darowizn lub spadków dla najbliższych, możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego od prawie wszystkich dochodów ze źródeł zagranicznych oraz specjalne traktowanie w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych przez okres 10 lat. Proces aplikacji o NHR nie jest skomplikowany, a korzyści płynących z tego systemu jest wiele.

Istotną cechą systemu przy inwestycjach zagranicznych jest możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania. W Portugalii nie opodatkuje się większości dochodów pochodzących ze źródeł zagranicznych (DTA). Pozwala to otrzymywać dochody zagraniczne wolne od podatku.

Wymagania

Aby ubiegać się o status osoby podlegającej pod portugalski system, należy spełnić te wymagania:

  • posiadanie prawa pobytu w Portugalii lub obywatelstwa UE/EOG/Szwajcarii,
  • brak statusu portugalskiego rezydenta przez pięć lat przed zamieszkaniem w Portugalii.

Spełnienie drugiego kryterium nie wymaga kupna nieruchomości w Portugalii. Umowa najmu na 12 miesięcy jest wystarczającym dowodem zamieszkania. By uzyskać status pobytu w Portugalii, osoba musi mieć miejsce zamieszkania 31 grudnia roku poprzedniego, z zamiarem zachowania go i traktowania jak swojego domu.

Jaki zawód trzeba wykonywać, by liczyć na zwolnienia podatkowe?

Wysoko wykwalifikowani specjaliści mogą liczyć na zwolnienia podatkowe w ramach NHR, ponieważ ich praca w kraju uważana jest za wartość dodaną. W tej grupie mieszczą się osoby wykonujące zawód: architekta, inżyniera, projektanta, geologa, wykładowcy, psychologa, archeologa, dentysty, fizjoterapeuty, lekarza, analityka medycznego, biologa, programisty, doradcy podatkowego, audytora, dyrektorzy, artyści.

Zasady opodatkowania poszczególnych dochodów

  1. Dochód z pracy – dochód ze źródeł zagranicznych jest zwolniony z podatku lub opodatkowany według stawki ryczałtowej w wysokości 20%, jeśli znajduje się na liście kwalifikujących się zawodów. Zwykłe stawki progresywne mają zastosowanie w innych przypadkach.
  2. Dochód z samozatrudnienia – opodatkowany według normalnych stawek progresywnych, chyba że zawód znajduje się na liście kwalifikujących się zawodów. Dochód ten podlega składkom na ubezpieczenie społeczne.
  3. Tantiemy i dochody z aktywów finansowych, przychody z nieruchomości, zyski kapitałowe – zwolnione z podatku jeśli pochodzą z krajów zwolnionych z podwójnego opodatkowania oraz krajów, które nie są rajem podatkowym na czarnej liście. W przeciwnym razie są opodatkowane według stawki 28% lub 35%.

Składanie wniosków przez NHR

Aby zarejestrować się w systemie NHR, wnioskodawca musi być zarejestrowany jako rezydent portugalski i rezydent podatkowy. Należy również wykazać dowód stałego pobytu od 31 grudnia poprzedniego roku, a wniosek należy złożyć do 31 marca. Opłata od wniosku to około 16 EUR. Powinien on być rozpatrzony w ciągu dwóch tygodni.

Status NHR przyznawany jest na okres 10 lat, z mocą wsteczną od dnia, w którym wnioskodawca stał się rezydentem.

Do wniosku trzeba załączyć:

  • paszport (w przypadku obywateli EU),
  • kartę EKUZ,
  • aktualny adres,

Na tym etapie można skorzystać z miejscowego księgowego, który będzie w stanie doradzić najlepsze rozwiązania w indywidualnej sytuacji. Możliwe jest przejście tego procesu samodzielnie.

Portugalski numer podatkowy (NIF)

Każdy, kto zamierza mieszkać lub prowadzić działalność na terenie Portugalii, musi posiadać NIF, który służy jako identyfikator do celów podatkowych. Aby otrzymać NIF trzeba udać się do urzędu finansów wraz z dowodem zamieszkania i paszportem. Po uzyskaniu numer NIF należy się zarejestrować jako rezydent podatkowy w Portugalii.

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosek o status NHR. Można to zrobić online korzystając z internetowego portalu rządowego. Do wniosku konieczne jest załączenie deklaracji podatkowych z ostatnich 5 lat, dowód zakupu nieruchomości lub umowa najmu i oświadczenie stwierdzające, że nie posiadało się w ciągu 5 lat statusu rezydenta podatkowego w Portugalii.

Dodano: 16 czerwca, 2020

Tagi: nieruchomości Algarve, nieruchomości Cascais, nieruchomości Lizbona, nieruchomości Portugalia, portugalia NHR, portugalia podatki, portugalia rezydencja, raj podatkowy, raje podatkowe, rezydent portugalia, zmiana rezydencji podatkowej